• Animacja na stronie głównej
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8
  • Slider 9
  • Slider 10
  • Slider 11
  • Slider 12
  • Slider 13

Strona Główna

Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

 

Gmina Kępno zwraca się z prośbą o poinformowanie uczniów i rodziców o możliwości zawnioskowania o bezpłatny sprzęt komputerowy w ramach programu GRANTY-PPGR.

 

Wsparcie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych i średnich spełniających łącznie poniższe kryteria:

1. zamieszkujących na terenie Gminy Kępno; 2. będących członkiem rodziny osoby (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR; 3. którzy nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w roku 2020 i 2021, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 

W celu zawnioskowania o sprzęt dla dzieci/młodzieży spełniających ww.

kryteria należy złożyć do Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie wypełnione oświadczenia, których wzory zostały załączone do tego maila (wraz z ewentualnymi załącznikami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) w terminie do dnia 29.10.2021 r. do godz. 16:00.

O sprzęt dla dzieci do 18 r. życia wnioskują rodzice/opiekunowi prawni), o sprzęt dla młodzieży, która ukończyła 18 lat, osoby te wnioskują samodzielnie - trzeba wybrać właściwy wzór oświadczenia. 

 

Wzory dokumentów zostały przesłane do wszystkich rodziców uczniów szkoły w dzienniku elektronicznym a także są dostępne do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce Dla rodziców.

Zachęcamy do składania wniosków i skorzystania z możliwości nieodpłatnego pozyskania sprzętu.

Proszę zwrócić uwagę ,że sprzęt mogą otrzymać także uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny - ZS Mikorzyn

Plany lekcji

Dziennik elektroniczny - ZS Mikorzyn

Stołówka

Stołówka - SP Mikorzyn

Biblioteka

Biblioteka - ZS Mikorzyn

Elektroniczna Rekrutacja

Elektroniczny System Rekrutacji - SP Mikorzyn

Ważne dokumenty

Ważne dokumenty - ZS Mikorzyn

 
 • Misja szkoły

  "Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niech w pracy wychowawczej wszystkie zaangażowane w nią osoby poczują się związane zadaniem ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę."

  Jan Paweł II

 • Daj znać znajomym:
Script logo
Back to top
Masz pytanie?