• Animacja na stronie głównej
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8
  • Slider 9
  • Slider 10
  • Slider 11
  • Slider 12
  • Slider 13

Strona Główna

Ogłoszenia
 W dniu 25.092023 r. o godz. 18.00 odbędzie się zebranie z rodzicami
 1. Spotkanie ogólne na sali gimnastycznej.
 2. Spotkanie w klasach z wychowawcami. 

Godziny zajęć i przerwy: 

8.15-9.00

9.10- 9.55

10.05-10.50

11.00-11.45

12.00-12.45

13.00-13.45

13.50-14.35

 

Dowozy uczniów

Godzina rozpoczęcia lekcji 8.15

  Dowóz do szkoły:

I autokar ( trasa pierwsza) -   Przystanek PKS (7.15)- Rudniczysko ( 7.20 )-  

             Szkoła Mikorzyn (7.25) – Przedszkole w Mikorzynie ( 7.28) –Mechnice

              (przystanek wiata) (7.35) – Mechnice (przystanek) –( 7.37 )        

            - Przedszkole Mikorzyn- (7.40)-Szkoła Mikorzyn ( 7.42)

                ( trasa druga)    -   Domanin bloki ( 7.50 )- Domanin wieś - (7.55)-

                                              - Przedszkole Mikorzyn-(8.05)-  Szkoła Mikorzyn-(8.10)

        

  II autokar  (pierwsza trasa) - Szkoła(7.35) - Pustkowie Kierzeńskie (7.40)

                                                - Szkoła  Kierzno (7.45 )- Kierzenko /k sali( 7.50 ) -  

                                                  Szkoła Mikorzyn ( 8.00)

                  (druga trasa)       - Domanin PKP ( 8.05) – Przedszkole Mikorzyn (8.10)- 

                                                 Szkoła Mikorzyn(8.10)

Odwóz do domu:

poniedziałek- piątek

 I autokar       (13.00)   - Szkoła Mikorzyn( 13.00 ) – Przedszkole Mikorzyn (13.03)-

                                     Domanin Wieś ( 13.10) -Domanin  Bloki (13.15) -

                                     Domanin PKP( 13.20)- Mechnice (przystanek) (13.30)-  

                                     Mechnice ( przystanek wiata)( 13.32)

                                     Rudniczysko (13.40) - Przystanek PKS( 13.45)

II autokar      ( 13.00)  - Szkoła Mikorzyn (13.00) – Przedszkole Mikorzyn (13.02)  

                                    Kierzenko k/sali ( 13.05)-  Kierzno szkoła (13.10)

                                     - Pustkowie Kierzeńskie ( 13.15)

 

 

poniedziałek- czwartek

I autokar   ( 14.40)  -     Szkoła Mikorzyn (14.40) - Domanin Wieś (14.50 ) -

                                       Domanin  bloki ( 14.55)- Mechnice (przystanek) ( 15.10)- 

                                      Mechnice (przystanek wiata) (15.12)

                                       Rudniczysko ( 15.25)-  Przystanek PKS( 15.30)

II autokar - ( 14.40)       Szkoła (14.40) - Kierzenko/k sali (14.50) -

                                       Kierzno( 14.55)  -Pustkowie  Kierzeńskie (15.00 )

 

piątek

Pierwszy  odwóz:

 

I autokar  (13.00)         Szkoła Mikorzyn( 13.00 ) – Przedszkole Mikorzyn (13.03)-

                                     Domanin Wieś ( 13.10) -Domanin  Bloki (13.15) -

                                     Domanin PKP( 13.20)- Mechnice (przystanek) (13.30)- 

                                     Mechnice ( przystanek wiata)( 13.32)

                                     Rudniczysko (13.40) - Przystanek PKS( 13.45)

 

II autokar (13.00)        Szkoła (13.00) – Kierzenko k/sali ( 13.05)-

                                     Kierzno szkoła (13.10)- Pustkowie Kierzeńskie ( 13.15)

 

Odwóz drugi:

 I autokar ( odwóz 13.50) –Szkoła Mikorzyn (13.50) - Domanin Wieś (14.00)-

                                            Domanin bloki  (14.05) - Mechnice (przystanek)(14.20)-      

                                            Mechnice (przystanek wiata) (14.22)              

                                            Rudniczysko( 14.30) - Przystanek PKS (14.35)

II autokar (odwóz 13.50) – Szkoła Mikorzyn ( 13.50) - Kierzenko/k sali ( 14.00) -

                                            Kierzno szkoła ( 14.05) - Pustkowie Kierzeńskie (14.10)

Dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny - ZS Mikorzyn

Plany lekcji

Dziennik elektroniczny - ZS Mikorzyn

Stołówka

Stołówka - SP Mikorzyn

Biblioteka

Biblioteka - ZS Mikorzyn

Elektroniczna Rekrutacja

Elektroniczny System Rekrutacji - SP Mikorzyn

Ważne dokumenty

Ważne dokumenty - ZS Mikorzyn

 
 • Misja szkoły

  "Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niech w pracy wychowawczej wszystkie zaangażowane w nią osoby poczują się związane zadaniem ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę."

  Jan Paweł II

 • Daj znać znajomym:
Script logo
Back to top
Masz pytanie?