„Stop używkom oraz cyberprzemocy”

W środę 20.11.2019 br., w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klasV-VIII z profilaktykiem Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. Pansierż. Filip Ślęk mówił o szkodliwości działania używek takich,  jak: narkotyki, dopalacze, alkohol oraz e-papierosy. Profilaktyk rozmawiał z uczniami na temat szkodliwości działania tych środków na organizm człowieka. Funkcjonariusz dokładnie omówił negatywne skutki, jakie wynikają z zażywania substancji obcego pochodzenia i o nieznanym składzie. Zaznaczył, że nie warto ulegać namowom innych i eksperymentować, bo może skończyć się to tragicznie. Prócz aspektu zdrowotnego uczniowie usłyszeli także kwestię prawną, a dokładnie co grozi za posiadanie środków odurzających oraz ich rozpowszechnianie. Pan Filip mówił także na temat stalkingu, znęcania się, obrażania, wyśmiewania, podszywania się pod inną osobę, używania gróźb. Uczniowie zapoznali się z zasadami odpowiedzialności karnej nieletnich.

 

  • Misja szkoły

    "Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niech w pracy wychowawczej wszystkie zaangażowane w nią osoby poczują się związane zadaniem ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę."

    Jan Paweł II

  • Daj znać znajomym:
Script logo
Back to top
Masz pytanie?