• Animacja na stronie głównej
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8
  • Slider 9
  • Slider 10
  • Slider 11
  • Slider 12
  • Slider 13

Biblioteka

Biblioteka zaprasza

Praca szkoły w systemie stacjonarnym:

poniedziałek  8.30 -11.00

środa            8.30 - 11.00 

czwartek      8.30  -12.30

 

 

 

"Biblioteka jest instytucją, która samym swym istnieniem świadczy o kulturze. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego."

Jan Paweł II

Biblioteka jest ważnym centrum informacji szkoły. Staramy się aby była przyjazna dla uczniów, nauczycieli, rodziców i wszystkich osób, które chcą ze zbiorów korzystać na miejscu lub w kąciku czytelniczym.

Istnieje niemalże tak długo jak szkoła, a więc ma już ponad 50 lat. Na przestrzeni tego czasu zmieniało się oblicze naszej książnicy, tak jak zmieniało się oblicze szkoły. Obecnie jest to pracownia interdyscyplinarna, wspierająca, ułatwiająca realizowanie programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły, wspomagająca realizację edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów. Biblioteka stwarza również możliwość samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy i rozwijania zainteresowań. Udziela pomocy w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i gromadzenia informacji.

Wszyscy korzystający z biblioteki mają prawa i obowiązki:

 1. Czytelnik ma prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki  i zasobów internetowych.
 2. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki i materiały.
 3. Jednorazowo można wypożyczać 4 książki.
 4. Czytelnik może poprosić z zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 5. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej (zatrzymanie świadectwa).
 6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik może zwrócić taką samą pozycję albo wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 7. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
 8. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy i uczniowie) zobowiązani są do pokazania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych:

 1. Z komputerów mają prawo korzystać nieodpłatnie wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki.
 2. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do celów edukacyjnych, tzn. do poszukiwań materiałów w dokumentach elektronicznych i w Internecie, do wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, do tworzenia dokumentów organizacji działających w szkole.
 3. Materiały na nośnikach elektronicznych udostępniane są tylko na terenie szkoły.
 4. Komputer uruchamia i wyłącza nauczyciel bibliotekarz.
 5. Korzystanie z komputera jest możliwe po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
 6. Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt i zainstalowane oprogramowanie, czyli odpowiada finansowo za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą Rodzice.
 7. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 8. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.

Regulamin wypożyczania podręczników jest na głównej stronie szkoły.

STREFA RODZICA

Polecamy przydatne i ciekawe internetowe strony dla rodziców:

 1. Qlturka.pl - dziecko i kultura to miejsce dla rodziców, którzy chcą dać swoim dzieciom coś więcej, czyli aktywny udział w kulturze i sztuce. Portal zawiera recenzje książek, płyt, spektakli teatralnych i filmów; wywiady z twórcami; bieżące informacje i zapowiedzi imprez.
 2. CZAS DZIECI - to portal informacyjno-rozrywkowy dla rodziców, dzieci oraz wszystkich związanych z branżą dziecięcą.
 3. Urwiskowo - to miejsce dla tych, którzy zamiast włączać dziecku telewizor wolą z nim spędzić czas i wspólnie się pobawić czy zrobić jakieś fajne ręczne prace. Na stronie można znaleźć dużo zagadek, kolorowanek, pomysłów na rozmaite zabawy: plastyczne, muzyczne, matematyczne i inne.
 4. Miastodzieci.pl - to miejsce dla szukających informacji na temat możliwości aktywnego spędzania czasu z dziećmi, zajęć pozalekcyjnych, gier i zabaw oraz informacji kulturalnych dla dzieci z całej Polski.
 5. Dziecko w Sieci - wszystko na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie, zasady bezpiecznego korzystania z sieci.
 • Misja szkoły

  "Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niech w pracy wychowawczej wszystkie zaangażowane w nią osoby poczują się związane zadaniem ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę."

  Jan Paweł II

 • Daj znać znajomym:
Script logo
Back to top
Masz pytanie?