Chcemy być pasowani na uczniów.

Samorządy Uczniowskie wyznaczyły zadania, których wykonanie jest warunkiem pasowania na ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum. Staramy się rzetelnie przygotować do tej uroczystości, aby zasłużyć sobie na miano Ucznia Zespołu Szkół w Mikorzynie.

Dzisiaj gimnazjaliści klas pierwszych spotkali się z historią.

Odwiedziliśmy nasze parafialno-szkolne muzeum. Podczas lekcji w muzeum dowiedzieliśmy się, jak dawniej żyli mieszkańcy naszej okolicy, jakimi narzędziami posługiwali się w gospodarstwie domowym, w polu, w warsztatach rzemieślniczych, jak spędzali wolny czas. Mogliśmy porównać dzisiejsze urządzenia do tych sprzed lat. Przekonaliśmy się jak ważne jest przechowywanie pamiątek dla zachowania tradycji rodzinnej i polskiej.

  • Misja szkoły

    "Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niech w pracy wychowawczej wszystkie zaangażowane w nią osoby poczują się związane zadaniem ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę."

    Jan Paweł II

  • Daj znać znajomym:
Script logo
Back to top
Masz pytanie?