Dzień Kolorowej Skarpetki

21 marca ruszyła 15 ogólnopolska kampania edukacyjna z okazji Światowego Dnia Osób z zespołem Downa. Data ta nie jest przypadkowa, ponieważ ludzie z zespołem Downa mają przy 21. parze chromosomów jeden dodatkowy, trzeci chromosom lub jego fragment, czyli trzy zamiast dwóch.  To zaburzenie genetyczne jest fachowo nazywane trisomią 21. chromosomu. Choroba zawdzięcza swoją nazwę odkrywcy - lekarz John Langdon Down zidentyfikował ją w 1862 roku.

Polska akcja ma celu uświadomienie , że osoby z Zespołem Downa mają takie same potrzeby jak osoby pełnosprawne. Oczekują szacunku, tolerancji i akceptacji. Różne skarpetki stały się symbolem Światowego Dnia Zespołu Downa, ponieważ chromosom przypomina kształt skarpetki.

Za sprawą Pani pedagog Beaty Góreckiej, nasi uczniowie, nauczyciele oraz absolwenci z przyjemnością włączyli się do tej akcji 🙂 

  • Misja szkoły

    "Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niech w pracy wychowawczej wszystkie zaangażowane w nią osoby poczują się związane zadaniem ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę."

    Jan Paweł II

  • Daj znać znajomym:
Script logo
Back to top
Masz pytanie?