Dzień Patrona 2014

W piątek 16 maja w Zespole Szkół w Mikorzynie odbyła się szczególna uroczystość – Dzień Patrona. W tym roku społeczność Zespołu Szkół obchodziła 10. rocznicę nadania Gimnazjum imienia Jana Pawła II. Piątkową uroczystość rozpoczęła msza św. w Sanktuarium Św. Idziego w Mikorzynie. Po jej zakończeniu, przy dźwiękach werbli, wszyscy uczestnicy uroczystości udali się do szkoły. Tutaj Dyrektor Zespołu Szkół Jolanta Jędrecka powitała przybyłych gości: Burmistrz Kępna Anielę Kempa, radnych i sołtysów wiosek, z których dzieci i młodzież uczęszcza do ZS w Mikorzynie, rodziców, gości współpracujących ze szkołą, zaproszonych dyrektorów i sztandary szkół z terenu gminy Kępno oraz laureatów konkursów poświęconych Janowi Pawłowi II. W swoim przemówieniu dyrektor Jolanta Jędrecka przedstawiła te działania szkoły, które sprawiają, że pamięć o Wielkim Patronie – Świętym Janie Pawle II, w różnych obszarach życia szkolnego i pozaszkolnego mikorzyńskiej szkoły, jest stale żywa. Szczególną uwagę dyrektor zwróciła na wartości, które zawarte są w Programie Wychowawczym Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mikorzynie, takie jak: rodzina, ojczyzna, patriotyzm, prawda, sprawiedliwość, miłość, wolność, piękno, zdrowie, otwarcie na drugiego człowieka. Między innymi tym wartościom poświęcony był program artystyczny przygotowany tak, aby mogli w nim wystąpić wszyscy uczniowie mikorzyńskiego gimnazjum.

W tym roku Dzień Patrona miał szczególnie uroczysty charakter także z innego powodu. Po raz pierwszy uhonorowano statuetką „Przyjaciel Szkoły” osoby, które w ciągu ostatniej dekady w różny sposób wspierały i wspierają działalność Zespołu Szkół w Mikorzynie. Tytuł „Przyjaciela Szkoły” otrzymali - z Mikorzyna: ks. Ryszard Wachowiak – proboszcz parafii, Jacek Zimmer, Jarosław Jędrecki, Adam Tęsiorowski, Bernard Fiszer, Marian Zaczyński, Leszek Jakubczyk, Henryk Jakubczyk, Jolanta i Ryszard Pustkowscy, Grzegorz Kliks – sołtys, Rada Rodziców Zespołu Szkół, Stowarzyszenie im.Mikory w Mikorzynie; z Myjomic: Jacek Stempin i Stefan Żurecki; z Mechnic: Bogdan Frontczak i Ireneusz Głowik; z Domanina: Ryszard Mucha i Paweł Hełka, oraz Jan Knopik z Ostrowa Wlkp. Statuetka ta będzie wyróżnieniem przyznawanym już corocznie kolejnym przyjaciołom szkoły.

Miłym akcentem uroczystości było także wyróżnienie laureatów konkursów literackiego, informatycznego i plastycznego, w których uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Kępno. Konkursom corocznie przyświeca hasło „Jesteśmy nadzieją Jana Pawła II”. Konkursy te mają na celu wyłonienie wśród młodzieży talentów, propagowanie wartości zawartych w naukach Ojca Św. oraz przybliżenie jego sylwetki.

Do gimnazjalistów skierowany był konkurs literacki, w którym nagrodę główną – Pióro Dyrektora Zespołu Szkół w Mikorzynie otrzymała Małgorzata Ciemna - Gimnazjum nr 2 Kępno. II miejsce zajęły: Weronika Kostusiak - Gimnazjum nr 2 Kępno i Zuzanna Szczepaniak Gimnazjum im. Jana Pawła II Mikorzyn. III miejsce przyznano Krzysztofowi Misiowi - Gimnazjum nr 2 Kępno i Kindze Szych - Gimnazjum im. Jana Pawła II Mikorzyn. Ponadto jury przyznało 2 wyróżnienia, które otrzymały: Agata Dąbrowska - Gimnazjum nr 2 Kępno i Jagoda Czarczyńska – Gimnazjum nr 1 Kępno

Do uczniów szkoły podstawowej klas IV-VI skierowany był konkurs na kartkę pocztową. I miejsce przyznano Dominikowi Hołosiowi – SP Olszowa. II miejsce Aleksandrze Ziomko - SP Mikorzyn i III Julii Kowalczyk – SP nr 3 Kępno. Wyróżnienie otrzymali: Nikola Pruchnicka – SP Mikorzyn, Marianna Dirbach SP Mikorzyn, Weronika Brylak SP Mikorzyn, Maksymilian Hanke SP Mikorzyn, Adrian Wasiak SP Mikorzyn. Prace zostały oceniono pod względem zgodności z tematem, pomysłowości, oryginalności oraz umiejętności informatycznych.

Najmłodsi uczniowie klas I-III z terenu gminy wzięli udział w konkursie plastycznym pt.: „Jan Paweł II – nasz Święty uśmiechnięty”. Spośród nadesłanych prac wybrano najciekawsze i przyznano I miejsce Nikodemowi Forysiakowi – SP nr 1 Kępno, II miejsce otrzymały dwie prace: Magdaleny Skiby - SP nr 1 Kępno i Kacpra Maciejewskiego - SP im Janusza Kusocińskiego Hanulin. III miejsce przyznano: Amelii Ptak – SP im. Powstańców Wielkopolskich w Myjomicach i Damianowi Dyli – SP Mikorzyn. Dodatkowo jury przyznało 13 wyróżnień: Krzysztofowi Dziergwie – SP nr 1 Kępno, Joannie Polak – SP nr 1 Kępno, Oliwii Kulik– SP nr 1 Kępno, Bartoszowi Wiorek – SP nr 1 Kępno, Martynie Kulesza – SP nr 3 Kępno, Laurze Urbańskiej – SP im Janusza Kusocińskiego Hanulin, Fabianowi Dębskiemu – SP im Janusza Kusocińskiego w Hanulinie, Oliwii Gandeckiej – SP im. Powstańców Wielkopolskich w Myjomicach, Mai Sołyga– SP im. Powstańców Wielkopolskich w Myjomicach, Oliwii Marczak – SP Olszowa, Kacprowi Mikołajczykowi – SP Mikorzyn, Milenie Majchrzak – SP Mikorzyn, Aleksandrze Jędrysiak – SP Mikorzyn

Nagrody ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Kępno wręczyła zwycięzcom Burmistrz Aniela Kempa. Uroczystość zakończyła się spotkaniem przy kawie i tradycyjnej „kremówce papieskiej”.

 

  • Misja szkoły

    "Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niech w pracy wychowawczej wszystkie zaangażowane w nią osoby poczują się związane zadaniem ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę."

    Jan Paweł II

  • Daj znać znajomym:
Script logo
Back to top
Masz pytanie?