Kalendarz roku szkolnego 2017/18

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

- dni wolne od nauki*, ferie, ważne wydarzenia i terminy

 

MIESIĄC, DATA, DZIEŃ

WYDARZENIE, DNI WOLNE, WAŻNE TERMINY

UWAGI

 

WRZESIEŃ

4.09. PN

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Msza św. w kościele; szkoła

 

18.09. PN

Zebranie z rodzicami

Sala gimnast.; klasy

 

PAŹDZIERNIK

13.10. PT

Dzień Edukacji Narodowej, pożegnanie odchodzącego na emeryturę nauczycielską ks. proboszcza, pasowanie na ucznia kl.I– uroczysta akademia w szkole

 

Nie ma zajęć dydaktycznych, obecność na uroczystości obowiązkowa

 

LISTOPAD

2.11. CZW.

Dzień wolny – nie ma zajęć dydaktycznych

Dyżur nauczycielski            dla chętnych uczniów **

15.11. ŚR.

Konsultacje dla rodziców

Możliwość indywidualnego spotkania ze wszystkimi nauczycielami

 

GRUDZIEŃ

23 – 31.12.

Zimowa przerwa świąteczna

27-30.12 dyżur nauczycielski dla chętnych uczniów **

 

 

STYCZEŃ 2017

12.01. PT

Informacja o przewidywanych ocenach za I półrocze

Wpis w dzienniku elektronicznym

 

17.01. ŚR.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

 

 

19.01.PT

Koniec I półrocza

Półrocze rozpoczynamy już 22.01.2018 PN

24.01. ŚR.

Wywiadówka

Zebranie ogólne na sali gimnast., potem w klasach

 

 

LUTY

12.02 PN

FERIE ZIMOWE

 

Do 25.02.18r.

 

MARZEC

29.03 – 3.04

Wiosenna przerwa świąteczna

29,30.03 i 3.04 dyżur nauczycielski dla chętnych uczniów **

 

 

KWIECIEŃ

18 – 20.04

ŚR – PT

 

 

Egzaminy gimnazjalne kl.III GM

 

 

 

Klasy najmłodsze I – III  we wszystkie dni odbywają zajęcia bez zmian

Dni wolne dla klas od IV – do II gim.

Dla chętnych świetlica

 

MAJ

2.05- 4.05

ŚR.- PT

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

2 i 4.05 dyżur nauczycielski         dla chętnych uczniów**

 

9.05 ŚR

Konsultacje dla rodziców

Możliwość indywidualnego spotkania ze wszystkimi nauczycielami

18.05 PT

Dzień Patrona - uroczystość

Nie ma zajęć dydaktycznych; obecność obowiązkowa

 

CZERWIEC

1.06 PT

Dzień wolny od zajęć

Dyżur nauczycielski dla chętnych uczniów**

 

15.06 PT

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych

Wpis w dzienniku elektronicznym

18.06 PN

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

 

 

22.06 PT

Zakończenie roku szkolnego

 

 

27.08 PN

Ewentualne egzaminy poprawkowe

 

 

*dni wolne zostały ustalone podczas spotkania Dyrekcji z Zarządem Rady Rodziców 15.09.17

 

** rodzice zainteresowani skorzystaniem z dyżuru nauczycielskiego proszeni są o informację do wychowawcy klasy (poprzez dziennik, telefon) co najmniej 2 dni przed dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

  • Misja szkoły

    "Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niech w pracy wychowawczej wszystkie zaangażowane w nią osoby poczują się związane zadaniem ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę."

    Jan Paweł II

  • Daj znać znajomym:
Script logo
Back to top
Masz pytanie?