• Animacja na stronie głównej
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8
  • Slider 9
  • Slider 10
  • Slider 11
  • Slider 12
  • Slider 13

Książka ma swoją historię

Dnia 26 listopada 2013 w naszej bibliotece uczniowie klasy II szkoły podstawowej mieli możliwość głębszego poznania historii książki. Podczas lekcji bibliotecznej, której temat brzmiał: książka ma swoją historię, uczniowie powtórzyli i utrwalili wiadomości o historii książki, które uczniowie zdobyli podczas lekcji w klasie.

Celem było poznanie kolejnych etapów rozwoju pisma na przestrzeni wieków i zmian formy książki na przestrzeni dziejów.

Od najdawniejszych czasów ludzie przekazywali sobie wiadomości. Już na wstępie podczas zabawy w „głuchy telefon” uczniowie stwierdzili, że informacja mówiona ma krótką żywotność i zanim do nas dotrze bywa zmieniona. Oczywiście, wygodniej jest zapisać informację, ale cóż mieli zrobić ludzie, którzy w dawnych czasach nie znali pisma. Jak sobie poradzili? Uczniowie poznali zasadę funkcjonowania pisma węzełkowego – kipu. Trwałym sposobem porozumiewania się było pismo obrazkowe. Każde słowo wyrażano za pomocą obrazka. Takie obrazki malowano lub ryto na ścianach jaskiń, w których mieszkali ludzie pierwotni. Uczniowie otrzymali zadanie - przy pomocy alfabetu hieroglificznego mieli napisać różne słowa i zdania. Najwięcej emocji wzbudziły gliniane tabliczki. Każdy uczeń miał możliwość ulepienia tabliczki z gliny i napisania czegoś patykiem o przekroju trójkąta. Wszyscy stwierdzili, że to fajna zabawa, ale niestety książka jest nietrwała i nie można zapisać zbyt wielu informacji. Wobec tego człowiek wymyślił papirus i wtedy można było na zwojach pisać wielkie dzieła. Uczniowie pisali patykami i tuszem na zwojach papieru pakowego, zakończonego listewkami. Taka imitacja papirusu dawała możliwość wyobrażenia sobie starożytnych bibliotek. Po omówieniu zasad produkcji papirusu uczniowie dowiedzieli się o tym jak powstawał pergamin i papier i podobnie jak średniowieczni mnisi wszyscy próbowali swoich umiejętności pisania gęsim piórem. Jednogłośnie zgodzili się, że to trudne i żmudne zadanie. Wszyscy znali już zasługi Jana Gutenberga i wobec tego próbowali układać zdania z pojedynczych czcionek, smarując je tuszem i odbijając na kartkach. Nie mamy możliwości zorganizowania wycieczki do prawdziwej drukarni, więc współczesne maszyny drukarskie zobaczyliśmy na planszach i w Internecie. Lekcja zakończyła się wystawą książek od początków do współczesności, czyli od słów zapisanych hieroglifami do taśmy magnetofonowej i płyty CD.

 

 • Misja szkoły

  "Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niech w pracy wychowawczej wszystkie zaangażowane w nią osoby poczują się związane zadaniem ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę."

  Jan Paweł II

 • Daj znać znajomym:
Script logo
Back to top
Masz pytanie?