Pasje uczniów

Uczniowie klasy II realizują projekt pt. „Pasje uczniów”. Każdy ma szansę przedstawić swoje pasje, zainteresowania, hobby. Sami wybierają sposób zaprezentowania swoich pasji. W domu wspólnie z rodzicami przygotowują krótkie opowiadanie, potrzebne rekwizyty, prezentacje. Na zajęciach przed całą klasą prezentują swoje zainteresowania, bo celem projektu jest  również kształtowanie umiejętności publicznych wystąpień. Drugoklasiści z zachwytem i zainteresowaniem słuchają siebie nawzajem, lepiej się poznają, co pozwala im na lepszą komunikację. Podsumowaniem  jest wykonanie pracy plastycznej na temat swojej pasji. Rysunki wystawione są  w klasowym kąciku. Wszyscy bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w podjętym projekcie. W II półroczu zaplanowana jest kontynuacja tak, aby każdy z uczniów miał szansę przedstawić swoje zainteresowania.

 

  • Misja szkoły

    "Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niech w pracy wychowawczej wszystkie zaangażowane w nią osoby poczują się związane zadaniem ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę."

    Jan Paweł II

  • Daj znać znajomym:
Script logo
Back to top
Masz pytanie?