Patron

30 października 2003 r. Rada Miejska w Kępnie na wspólny wniosek uczniów, rodziców i nauczycieli - nadała naszemu gimnazjum imię Jana Pawła II. Oficjalna uroczystość nadania imienia odbyła się 13 maja 2004 r.

Jan Paweł II jest największym autorytetem współczesnego świata i najsławniejszym Polakiem. Papież pokazuje nam jak można być otwartym na współczesny świat - na osiągnięcia nauki, na różnorodność zjawisk, poglądów i zachowań, a jednocześnie dążyć do zachowania najważniejszych wartości duchowych i moralnych pozwalających nazywać zło złem a dobro dobrem.

Mamy świadomość jak dużą rolę odegrał nasz Wielki Rodak w historii Kościoła, Polski i Świata na przełomie wieków i tysiąclecia.
  • Misja szkoły

    "Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niech w pracy wychowawczej wszystkie zaangażowane w nią osoby poczują się związane zadaniem ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę."

    Jan Paweł II

  • Daj znać znajomym:
Script logo
Back to top
Masz pytanie?