Promujemy Kępno - miasto trzech kultur

Zgodnie z zaplanowanymi działaniami uczestnicy projektu „Ma pątniczym szlaku” poszukują miejsc związanych z różnymi wyznaniami. Kępno jest przykładem w którego historię wplotły się różne religie i kultury. To właśnie wyznawcy protestantyzmu, katolicyzmu i judaizmu tworzyli nowożytne dzieje Kępna. Miasto lokowane za zgodą Jana Kazimierza w 1661 r. przyciągało osadników ze Śląska.  Zgodnie z prawem lokacyjnym nowi mieszkańcy otrzymali liczne przywileje w tym prawo do budowy swoich świątyń i zakładania szkół. W XVIII wieku wyznawców religii mojżeszowej było w Kępnie 50%. 25% stanowili ewangelicy i 25% katolicy. Śladami tej wielokulturowości Kępna są murowane świątynie. Obecna Synagoga została zbudowana w 1815 r.,  zbór ewangelicki w 1863, a katolicki kościół pod wezwaniem św. Marcina w 1911 r . Zachował się też cmentarz ewangelicki. Na potrzeby projektu został nagrany filmik dokumentujący miejsca związane z wyznawcami trzech religii. Jego autorem jest Hugo Braun z klasy VIII. Uczniowie przygotowali też i zaprezentowali plakaty, aby lepiej poznać dawnych i współczesnych mieszkańców miasta. Dzisiaj na terenie naszej gminy przebywa bardzo liczna grupa Ukraińców, którzy tutaj znaleźli pracę. Mieszkańcami miasta są też nieliczni Romowie.

  • Misja szkoły

    "Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niech w pracy wychowawczej wszystkie zaangażowane w nią osoby poczują się związane zadaniem ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę."

    Jan Paweł II

  • Daj znać znajomym:
Script logo
Back to top
Masz pytanie?