Realizujemy projekt „Dar na Stulecie”

Wobec stulecia urodzin Karola Wojtyły odpowiedzią na jego wezwane, aby „to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjąć z wiarą, nadzieją i miłością”, będzie stworzenie pomnika z serc i umysłów Polaków zbudowanego z inicjatyw modlitewnych i charytatywnych, naukowych i artystycznych, edukacyjnych i wychowawczych wspierających owo duchowe dziedzictwo. Wszystkie te inicjatywy spisane będą w księdze, która będzie złożona, – jako wotum – w sanktuarium św. Jana Pawła II w dniu jego setnych urodzin.

W ramach uczczenia urodzin św. Jana Pawła II zrealizujemy następujące zadania:

- przez miesiąc październik w poniedziałki i piątki modlitwa różańcowa prowadzona przez dzieci w intencji Ojczyzny i misji 

- udział w zjeździe Szkół Rodziny im. Jana Pawła II na Jasnej Górze,

- w Dniu Papieskim przybliżenie nauki Jana Pawła II,

- odwiedziny chorych w szpitalu w okresie  świątecznym, życzenia dla samotnych i starszych  mieszkańców Mikorzyna,

- kolędowanie na rzecz dzieci z krajów misyjnych,

- 2 kwietnia udział w Drodze krzyżowej z Janem Pawłem II

- w Dniu Patrona szkoły przeprowadzenie konkursu wiedzowego dla uczniów szkoły oraz konkursu plastycznego i literackiego dla szkół ościennych

- wyjazd uczniów do miejsc szczególnie bliskich Ojcu Świętemu,

 

Możesz i Ty dołączyć do dzieła budowania dobra wspólnego i solidarności – daru dla Jana Pawła II z całą rodziną lub indywidualnie rejestrując inicjatywę na portalu:  https://www.darna100.pl/

 

  • Misja szkoły

    "Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niech w pracy wychowawczej wszystkie zaangażowane w nią osoby poczują się związane zadaniem ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę."

    Jan Paweł II

  • Daj znać znajomym:
Script logo
Back to top
Masz pytanie?