Stowarzyszenie Absolwentów

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły w Mikorzynie "OTWARTE DRZWI"

Stowarzyszenie "OTWARTE DRZWI" powstało "na bazie" ludzi związanych z miejscową szkołą podstawową i gimnazjum. Szkoła  na wsi jest głównym ośrodkiem kulturotwórczym. Taką działalność chcemy podtrzymywać. Jednakże pragniemy, aby poza szkołę wychodziło także wiele inicjatyw, które mogą rozwijać nasze środowisko i wyrównywać szanse edukacyjne młodzieży (kultura szeroko pojęta, sport, wypoczynek, wycieczki, zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży itp.)  Liczymy na zaangażowanie rodziców i działaczy wiejskich, a także dorosłych absolwentów naszego gimnazjum.

Stowarzyszenie "OTWARTE DRZWI" zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy - Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod nr 0000289915.

Stowarzyszenie posiada konto w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie - nr 53 8413 0000 0020 3834 2000 0001.
  • Misja szkoły

    "Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niech w pracy wychowawczej wszystkie zaangażowane w nią osoby poczują się związane zadaniem ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę."

    Jan Paweł II

  • Daj znać znajomym:
Script logo
Back to top
Masz pytanie?