Tygodniowy plan zajęć pozalekcyjnych oraz konsultacji i dyżurów pozalekcyjnych nauczycieli

 

W naszej szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, jak również każdy nauczyciel pełni dyżur pozalekcyjny, podczas którego jest do dyspozycji ucznia (możliwość poprawy oceny, nadrobienia zaległości wynikających z nieobecności ucznia w szkole) oraz rodziców (możliwość konsultacji dotyczących m.in. postępów dziecka w nauce i zachowaniu).

  • Misja szkoły

    "Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niech w pracy wychowawczej wszystkie zaangażowane w nią osoby poczują się związane zadaniem ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę."

    Jan Paweł II

  • Daj znać znajomym:
Script logo
Back to top
Masz pytanie?