Ubezpieczenia szkolne

Szanowni Rodzice,

Informacje o ubezpieczeniu na rok szkolny 2019/2020

Polisa seria EDU-AP numer 064516

Składka 56 zł Suma ubezpieczenia 30 000 zł data obowiązywania polisy i ochrony ubezpieczeniowej : 01.09.2019 do 31.08.2020r.

 Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia EDU PLUS

1) Formularz dostępny na stronie online : https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1

 2) Formularz do pobrania w sekretariacie Placówki

3) Telefonicznie poprzez Interrisk Kontakt tel. 22 212 20 12, tel. 22 575 25 25

4) Mailowo na adres:szkody@interrisk.pl

5) Pisemnie na poniższy adres: PRZEGR. POCZTOWA NR 3334 40-610 KATOWWICE

Jakie dokumenty należy przygotować do złożenia roszczenia?

Wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia. Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą elektroniczną, bądź listowną,

1. kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,

2. protokół powypadkowy (sporządzony np. przez Ubezpieczającego) lub protokół policyjny(opcjonalnie),

3. inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo,

4. numer rachunku bankowego (niezbędny w przypadku zgłoszenia szkody on-line), W przypadku zgłaszania roszczeń z klauzuli dotyczącej zwrotu kosztów leczenia lub nabycia środków pomocniczych np.: stabilizatora – należy w celu udokumentowania zakupu przedstawić fakturę imienną na dziecko (osoba fizyczna ma możliwość zamiany paragonu na fakturę w ciągu trzech miesięcy od daty wystawienia paragonu).

Szanowni Państwo, w celu ułatwienia Państwu współpracy z firmą ubezpieczeniową w razie zaistnienia zdarzenia wypadkowego oraz uniknięcia błędów przy zgłoszeniach szkód wynikających z nieszczęśliwych wypadków, proszę o kontakt przed zgłoszeniem szkody.

Postaram się Państwu pomóc w procesie zgłaszania szkody jak i również w innych Państwa problemach związanych z ubezpieczeniami. Pozostaje do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 535 649 111 Rafał Adamski

  • Misja szkoły

    "Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niech w pracy wychowawczej wszystkie zaangażowane w nią osoby poczują się związane zadaniem ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę."

    Jan Paweł II

  • Daj znać znajomym:
Script logo
Back to top
Masz pytanie?