Wstańcie, chodźmy!

Hasło XIX Dnia Papieskiego przywołuje I Pielgrzymkę do Ojczyzny św. Jana Pawła II (2-10 czerwca 1979 roku) oraz pamięć o Kardynale Stefanie Wyszyńskim Prymasie Tysiąclecia. Przed niedzielną Mszą św. dziękowaliśmy za dar św. Jana Pawła II -  człowieka duchowej głębi, wielkiej modlitwy, Patrona naszej szkoły. Potrzebne jest pogłębianie znajomości  Jego życia i nauczania, by nie zatracić posłannictwa, jakie zostało nam dane w osobie św. Jana Pawła II. 

Wspomnieliśmy kard. Stefana Wyszyńskiego, który zawierzając Bogu, niósł odpowiedzialność za losy kraju w postawie mądrej odwagi i bezkompromisowości.

Poznając życie i działalność tych wielkich świadków wiary, zadajemy sobie pytanie jak możemy okazać, że idziemy za Chrystusem w naszej codzienności. 

Podczas kwesty przy kościele mogliśmy wesprzeć materialnie Papieski Fundusz Stypendialny ten wyjątkowy, konsekwentnie budowany przez nas wszystkich „żywy pomnik” wdzięczności św. Janowi Pawłowi II. 

 

  • Misja szkoły

    "Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niech w pracy wychowawczej wszystkie zaangażowane w nią osoby poczują się związane zadaniem ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę."

    Jan Paweł II

  • Daj znać znajomym:
Script logo
Back to top
Masz pytanie?