Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Sienkiewicza 26

63-600 Kępno

tel: 62 78 248 11

www.poradnia.kepno.pl

 

 

Celem Poradni jest:

 

  • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
  • pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
  • udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej,  terapeutycznej oraz psychoedukacyjnej,
  • udzielanie rodzicom, opiekunom, nauczycielom, wychowawcom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Usługi świadczone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną są bezpłatne.

 

 

  • Misja szkoły

    "Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niech w pracy wychowawczej wszystkie zaangażowane w nią osoby poczują się związane zadaniem ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę."

    Jan Paweł II

  • Daj znać znajomym:
Script logo
Back to top
Masz pytanie?