"Na pątniczym szlaku"

Projekt edukacyjno-wychowawczy: „Na pątniczym szlaku. Pielgrzymowanie w różnych kulturach i religiach”

Z okazji setnej rocznicy urodzin patrona szkoły Jana Pawła II, nasi uczniowie biorą udział w projekcie edukacyjno-wychowawzym "Oblicza Dialogu: Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju". Projekt organizowany jest przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Tegoroczna VII edycja projektu „Na pątniczym szlaku. Pielgrzymowanie w różnych kulturach i religiach” prowadzi nas śladem pielgrzymek  i ekumenizmu Ojca Świętego Jana Pawła II. Poprzez udział w projekcie uczniowie poznają miejsca święte dla różnych kultur i narodów. Uczą się tolerancji i otwartości na drugiego człowieka.  Propagują także lokalne sanktuaria i odkrywają Kępno jako miasto trzech kultur i religii. Nasze działania polegają na prowadzeniu strony internetowej, organizowaniu szkolnych wystaw i konkursów, uczestniczeniu w lokalnych wydarzeniach oraz odpowiadaniu na zadania przygotowane przez organizatorów projektu. Projekt zakończy się w maju 2020 r.

 

  • Misja szkoły

    "Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niech w pracy wychowawczej wszystkie zaangażowane w nią osoby poczują się związane zadaniem ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę."

    Jan Paweł II

  • Daj znać znajomym:
Script logo
Back to top
Masz pytanie?