Pomagając innym, czynimy dobro, które do nas powraca

Wykorzystujemy zasoby szkoły i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. Poprzez udział uczniów naszej szkoły w uroczystościach i imprezach środowiskowych wytwarza się specyficzna więź pomiędzy mieszkańcami a szkołą. Szkoła zawsze była obecna w życiu społecznym naszej miejscowości. Możemy liczyć na uczniów, wolontariuszy, harcerki, absolwentów, którzy swoim zaangażowaniem i talentem włączają się w organizację i przebieg lokalnych uroczystości. Tradycyjnie już występy uczniów, szkolnego chóru, szkolnego zespołu cheerleaderek ubogacają lokalne spotkania wigilijne, wielkanocne, z okazji Święta Odzyskania Niepodległości i inne.  Nieoceniona jest pomoc harcerek i wolontariuszy przy organizacji tych uroczystości. Dało się to też zauważyć podczas ostatnich wydarzeń. Przykładem mogą być działania uczniów podczas realizacji projektu „Gościna u św. Idziego” który był współfinansowany ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i polegał na pokazaniu mocnych stron miejscowości, wchodzących w skład parafii św. Idziego. W przykościelnych ogrodach spotkali się mieszkańcy Domanina, Mechnic, Mikorzyna, Rudniczyska, Tokarzewa i zaprezentowali swój potencjał. Nie zabrakło tam naszych uczniów i absolwentów, którzy wspólnie ze swoimi rodzicami, dziadkami i babciami przygotowywali wystawy, recytowali wiersze, śpiewali piosenki, tańczyli. Tradycyjnie już wolontariusze i harcerki wspomagają organizację dużych wydarzeń - „Ogrody św. Idziego” i  spotkanie chorych z okazji odpustu.  Uczniowie pomagają dorosłym w organizacji spotkań, przygotowaniu poczęstunku dla przybyłych gości, służą wszelką pomocą i artystycznymi występami ubogacają uroczystości. W tym roku z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej brali udział w inscenizacji. W tym miejscu nie można nie wspomnieć o zaangażowaniu rodziców i nauczycieli z naszej szkoły w organizację przebiegu tych wydarzeń. 

Miło jest pisać o bezinteresownym działaniu naszych uczniów, a jeszcze większą radością jest widok uśmiechniętych młodych ludzi, którzy poświęcają swój wolny czas…  pomagają. Czyniąc dobro stajemy się lepszymi ludźmi i mamy satysfakcję z tego, że być może komuś pomogliśmy, zmieniliśmy jego dzień na lepszy. 

                          „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” 

                                                                                                                                                                                                  Jan Paweł II

 

  • Misja szkoły

    "Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niech w pracy wychowawczej wszystkie zaangażowane w nią osoby poczują się związane zadaniem ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę."

    Jan Paweł II

  • Daj znać znajomym:
Script logo
Back to top
Masz pytanie?